Výstupy

Späť na výstupy

Výučbové materiály

Inovatívne metodické materiály (metodiky) pre učiteľov základných a stredných škôl podľa metodológie E-U-R (Evokácia-Uvedomenie-Reflexia) pre efektívnu výučbu environmentálnej výchovy. Ku každej metodike je vypracovaný aj krycí list, slúžiaci učiteľovi na uľahčenie príprav vyučovacej hodiny. Metodiky sú rozdelené do 7 tematických oblastí, ako sú znečistenie ovzdušia, znečistenie vody, odpady, energia, biodiverzita, prírodné a kultúrne dedičstvo a ľudské prostredie.


Mobilná aplikácia EcoUP

Interaktívna mobilná aplikácie environmentálnej výchovy, za pomoci ktorej si užívatelia otestujú svoje vedomosti v 7 tematických oblastiach – znečistenie vody, odpady, ľudské prostredie, energia, znečistenie ovzdušia, biodiverzita a prírodné a kultúrne dedičstvo. Každá téma má 5 úrovní náročnosti. Pokiaľ sa užívateľovi podarí odpovedať na 85% otázok správne, odomkne sa mu ďalšia úroveň. Testové otázky sú spracované v 5 jazykoch – slovenčine, češtine, angličtine, taliančine a španielčine. Jazykovú mutáciu jednotlivých otázok ovplyvňuje nastavenie jazyka telefónu. Ak si užívateľ zmení jazyk telefónu na angličtinu, aj testové otázky budú v angličtine. Aplikácia je tak vhodná aj na rozvíjanie cudzieho odborného jazyka v oblasti životného prostredia za využitia metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Na stiahnutie:

Štúdia analýzy potrieb

Cieľom tejto komplexnej štúdie bolo špecifikovať chýbajúce kľúčové témy environmentálnej výchovy týkajúce sa lokálnych komunít, ktoré majú byť predmetom rozpracovania v rámci implementácie projektu. Štúdia je spracovaná v anglickom jazyku (formát PDF), pričom abstrakty sú preložené aj do jazyka partnerskej krajiny – slovenčiny, taliančiny, španielčiny a češtiny.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory